WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych

Drukuj
Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi.

shoutZdobyte umiejętności pozwolą zwiększyć skuteczność uczestników w negocjacjach handlowych. Program szkolenie został przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę na temat technik uzyskiwania przewagi w rozmowie, skutecznego przekonywania drugiej strony do swoich racji, argumentacji i uzupełniania tej sztuki mową ciała. Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się zachęcać klienta do podjęcia lub zmiany decyzji na oczekiwaną przez nich oraz sztuki nakłaniania drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

moryc01Maurycy Seweryn – Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej” i „Warsztatów managerskich” w Studium Podyplomowym WSH oraz „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” na Wydziale Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz „Etykiety i savoir vivre” na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

PROGRAM SZKOLENIA

Negocjacje handlowe – zrozumieć potrzeby drugiej strony
 • Wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji.
 • Typów negocjatorów, typy klientów.
 • Bariery komunikacyjne negocjatorów.

 • Jakim jestem negocjatorem – wybór stylu negocjacji
 • Określenie swoich mocnych i słabych stron.
 • Rozpoznanie rozmówcy – jak wiedza co nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ.
 • Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji.
 • Asertywność a negocjacje.
 • Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy.
 • Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie – podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.

 • Wywieranie wpływu a sztuka mówienia
 • Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na „nie”, aby byli na „tak”.
 • Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka – niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej.
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów.
 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach.

 • Autoprezentacja - jako narzędzie wpływu podczas negocjacji
 • Pierwsze wrażenie a sukces.
 • Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
 • Przygotowanie się do negocjacji.
 • Elementy werbalne w autoprezentacji.
 • Elementy niewerbalne w autoprezentacji
 • Aparycja – autoprezentacja a wygląd
 • Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
 • Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku
 • Chronemika – zarządzanie czasem w autoprzentacji
 • Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
 • Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.

 • Główne narzędzia przekonywania
 • Generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie.
 • Metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji. Sposoby używania metafor.
 • Dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy.
 • Parafraza – skuteczne używanie parafrazy.

 • Techniki wywierania wpływu
 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:
  - zasada autorytetu
  - reguła wzajemności
  - zasada kontrastu
  - zasada konsekwencji
  - reguła niedostępności
  - zasada lubienia
  - zasada dowodu społecznego
 • pusty

  Newsletter

  pusty

  Obserwuj nas tu:

  facebook twitter  you tube

  pusty
  Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations