WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Etykieta i protokół dyplomatyczny w urzędzie

Drukuj

Etykieta i protokół dyplomatyczny w urzędzie

Czy wiesz jak rozsadzić nowych gości w sali konferencyjnej?

Kto komu podaje dłoń: Ty prezydentowi innego miasta, czy prezydent Tobie?

Jak odczytać kto jest kim po zajmowaniu miejsc w samochodzie?

Jeżeli znasz odpowiedzi na te pytania nie musisz korzystać z tego szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników i wyższej kadry kierowniczej urzędów samorządowych, którzy odpowiadają za kontakty z ważnymi osobistościami i przedstawicielami placówek dyplomatycznych.

KORZYŚCI:

Korzyści dla uczestnika to:
konfrontacja swoich wyuczonych zachowań wobec wzorców zgodnych z protokołem dyplomatycznym i etykietą;
wyeliminowanie strachu przed rozmowami, spotkaniami z reprezentantami miast partnerskich, dyplomatami, konsulami i wyższą kadrą administracji państwowej np. Prezydentem, Marszałkiem Sejmu, Premierem i ministrami, albo władzami religijnymi kościołów w Polsce;
przygotowanie do udziału w uroczystościach i ceremoniach;
pozyskanie wiedzy o właściwym zachowaniu się przy stole, odpowiednim serwowaniu potraw i alkoholu.

 

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie przez uczestników informacji na temat źródeł i zasad protokołu dyplomatycznego oraz etykiety w pracy urzędnika samorządowego, niezbędnych w nawiązywaniu kontaktów, prowadzeniu rozmów, podczas udziału w spotkaniach i konferencjach, bankietach, uroczystych kolacjach w kraju i za granicą.


To szkolenie dla tych managerów urzędów samorządowych, którym zależy na:

- zrozumieniu źródeł i zasad protokołu dyplomatycznego i wywodzącej się z niego etykiety biznesowej/zawodowej;
- łatwości w nawiązywaniu nowych kontaktów i podtrzymywaniu starych,
- umiejętności znalezienia się w rozmaitych, często nietypowych sytuacjach,
- wyeliminowaniu niepewności podczas rozmaitych spotkań z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
- sprawdzeniu, czy ich relacje towarzyskie i biznesowe są prowadzone zgodnie z zasadami etykiety biznesowej/zawodowej.

Niekiedy jedno zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami może zrujnować wizerunek lub zaprzepaścić negocjowany kontrakt lub rzutować negatywnie na wizerunek urzędu.


EKSPERT:

pawel grotowskiPaweł Grotowski – Radca Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez pięć lat, pracownik Protokołu Dyplomatycznego MSZ, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów i Premierów, w kraju i za granicą. Pracował także w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako doradca Ministra J. Saryusz-Wolskiego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez elitarna Krajową Szkołę Administracji Publicznej i ENA, a także Studium Bezpieczeństwa Narodowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Akademię Obrony Narodowej. Absolwent Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Od 2012 roku trener Warszawskiej Grupy Doradców. Realizuje projekty szkoleniowe wyłącznie z protokołu dyplomatycznego i etykiety dla takich klientów jak np. IKEA POLSKA i urzędów administracji rządowej.


PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I.

Słowo wprowadzenia. Wspólne zasady protokołu dyplomatycznego i etykiety w urzędzie:
Precedencja,
Zasada równości stron,
Zasada wzajemności,
Zasada gościnności,
Zasada dyskrecji.

Zasady zachowania się (relacje poziome i pionowe) w biurze podczas codziennego dnia pracy:
Identyfikatory,
Zasady korespondencji. Budowa listu oficjalnego, służbowego i prywatnego,
Nowoczesne nośniki a etykieta biznesowa - poczta elektroniczna,
Wizytówki,
Oficjalne tytuły w etykiecie biznesowej,
Rozmowy telefoniczne,
Goście i przedstawianie sobie nieznanych osób

BLOK II.

Organizacja i uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach:
Spotkania z delegacjami zagranicznymi,
Wizyty za granicą,
Imprezy okolicznościowe,
Ceremonie państwowe i kościelne,
Negocjacje,
Tłumaczenia,
Konferencje,
Bankiety.

Organizacja i przyjmowanie wizyt oficjalnych.
Rodzaje delegacji: oficjalne i robocze
Przygotowanie i realizacja programu delegacji.
Nieoficjalna część wizyty - program kulturalno-rozrywkowy.
Kultura upominków i prezentów – zasady w różnych kulturach.

BLOK III.

Niestałe elementy aparycji a etykieta urzędowa.
Garderoba służbowa i standardy urzędowe.
Strój podczas wizyt oficjalnych. Etykieta a dodatki.
Kształtowanie wizerunku i pierwszego wrażenia symbolami władzy.

Etykieta podczas spotkań przy stole.
Lunch,
Uroczysta kolacja i obiad,
Przyjęcia bufetowe

Case study: Trudne sytuacje i wpadki, zderzenia kultur, egzotyczne zwyczaje.

 

Pobierz program w PDF

pusty

Newsletter

pusty

Obserwuj nas tu:

facebook twitter  you tube

pusty
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations