WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Public Affairs - Relacje z administracją publiczną

Drukuj
Jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?

CEL SZKOLENIA

puzleWedług definicji Public Affairs to komunikacja między organizacją a władzami, instytucjami politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami. Coraz większa współpraca firm z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla firmy, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia firmy dla społeczeństwa. Niekiedy Public Affairs pozwala na wsparcie potrzeb funkcjonowania firmy na danym terenie.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania Public Affairs w nowoczesnej firmie oraz wskazanie często popełnianych błędów tej dziedzinie. Dodatkowym atutem szkolenia jest zaprezentowanie relacji z władzami samorządowymi jako podstawowym partnerem oddziałów i fili firmy.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

moryc01Maurycy Seweryn – Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej” i „Warsztatów managerskich” w Studium Podyplomowym WSH oraz „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” na Wydziale Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz „Etykiety i savoir vivre” na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Co to jest Public Affairs i jakie jest ich miejsce w nowoczesnej firmie. Podstawowe cele skutecznych relacji firmy  z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi.
 • Podstawy prawne i standardy etyczne Public Affairs.
 • Firma-władza-media-prawodawca. Skuteczne komunikowanie się i prezentacja misji firmy.
 • Strategia i analiza potrzeb firmy pod kątem Public Affairs:
  - analiza potrzeb, czyli kiedy warto podjąć działań Public Affairs,
  - jak przygotować się do Public Affairs,
  - do kogo skierować działania firmy,
  - dopasowanie narzędzi Public Affairs do sytuacji i strategii firmy.
 • Katalog najczęściej popełnianych błędów w relacjach z administracją publiczną.
 • System komunikacji firmy z instytucjami publicznymi i środowiskami opiniotwórczymi:
  - działania długofalowe,
  - wspólny interes – partnerstwo publiczno-prywatne,
  - działania okolicznościowe i jednorazowe.
 • Jedno lub wielopłaszczyznowe Public Affairs, czyli podjęcie decyzji do jakich środowisk skierować Public Affairs.
 • Relacje prezesa, dyrektora, managera z administracją jako ważny element Public Affairs.
 • Narzędzia i ich dostosowanie w celu uzyskania jak najlepszego przekazu firmy, w tym:
  - prezentacja firmy,
  - kampanie społeczne,
  - konsultacje społeczne.
 • Jak uzyskać patronat instytucjonalny:
  - eventy,
  - koncerty charytatywne,
  - przygotowanie innych wydarzeń medialnych,
  - patronat instytucjonalny i imprezy masowe.
 • Działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility):
  - wparcie dla zewnętrznych organizacji pozarządowych,
  - budowa własnej organizacji pozarządowej.
 • pusty

  Newsletter

  pusty

  Obserwuj nas tu:

  facebook twitter  you tube

  pusty
  Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations