WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Komunikacja interpersonalna

Drukuj
Czyli jak poprawić komunikację we firmie i jak motywować pracowników.

ZAŁOŻENIA I CELE SZKOLENIA

rys_rozwojUmiejętność komunikacji jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowymi i osobistym. Celem zajęć jest rozwój i doskonalenie technik komunikacyjnych i wiedzy na temat mechanizmów, które decydują o skutecznym porozumiewaniu się. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane oraz przećwiczone umiejętności prezentacji poglądów, autoprezentacji, wysyłania czytelnych oraz spójnych komunikatów, pokonywania barier w komunikacji m.in. stresu, aktywnego słuchania partnerów. Zajęcia rozwiną u uczestników asertywność, zdolności negocjacyjne i mediacyjne, a także pozwolą prawidłowo analizować zachowanie własne i innych. Podczas szkolenia zostanie zrealizowanych 5 bloków tematycznych, wzbogaconych o liczne przykłady, wideo-prezentacje i treningi, ponieważ tylko wiedza poparta praktyką czyni mistrza.

TEMATY SZKOLENIA

I. Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej.
 • Definicja i cel komunikacji interpersonalnej.
 • Znaczenie jasnej i precyzyjnej komunikacji w biznesie, polityce, dziennikarstwie.
 • Podstawowe zasady komunikowania się –proces komunikacji.
 • Czynniki determinujące styl komunikacji.
 • Kanały komunikacji - komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa.
 • Analiza stylu komunikowania się.

 • II. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej - rola przekazu i mowy ciała.
 • Przekaz i jego precyzja jako podstawa budowania partnerskiej komunikacji.
 • Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
 • Elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Zrozumienie i w interpretacja komunikatów niewerbalnych.
 • Skuteczne budowanie wizerunku.
 • Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 • Werbalne i niewerbalne bariery w komunikowaniu się.
 • Bariery komunikacyjne i przyczyny ich powstawania.
 • Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
 • Empatia jako technika przyjmowania perspektywy rozmówcy.
 • Werbalne i niewerbalne dopasowanie się do partnera rozmowy.
 • Techniki obniżania poziomu stresu i niwelowania błędów komunikacyjnych w sytuacjach trudnych i pod wpływem emocji.
 • Błędy w postrzeganiu innych ludzi - zniekształcenia w komunikacji interpersonalnej.
 • Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu.
 • Trudna sztuka słuchania, parafraza, dowartościowanie, lustro uczuć.
 • Ustalanie ukrytych celów komunikatu i czytanie „między wierszami”.

 • III. Konstruktywna krytyka i asertywność.
 • Techniki konstruktywnej krytyki bez zniechęcania i demotywowania partnerów - komunikacja neutralizująca konflikty.
 • Informacja zwrotna – Feedback.
 • Formy kontrolowania przebiegu rozmowy.
 • Sposoby radzenia sobie z różnymi reakcjami na krytykę.
 • Sztuka odmawiania i twardej dyskusji.
 • Sposoby obrony przed osobami agresywnymi.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Budowa autentyzmu w oczach rozmówcy.
 • Płaszczyzny wypowiedzi asertywnej (rzeczowa, apelu, relacji i prezentacji).

 • IV. Wystąpienia publiczne i narady.
 • Zasady wystąpień publicznych i prezentacji tematu.
 • Przygotowanie się do wystąpień i narad.
 • Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
 • Wystąpienia przed kamerą i nagrania w radio.
 • Techniki wywierania wpływu – negocjacje, mediacje.

 • PROWADZĄCY

  moryc01Maurycy Seweryn – Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

  Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

  Doświadczenie w komunikacji społecznej zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych.

  Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations. Manager największego show motoryzacyjnego w Polsce Rage-Race 2010. Rzecznik prasowy Fundacji SUKCES.
  pusty

  Newsletter

  pusty

  Obserwuj nas tu:

  facebook twitter  you tube

  pusty
  Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations