WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Wystąpienia publiczne

Drukuj

Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem mowy ciała
Warsztaty z kamerą

ADRESACI SZKOLENIA:Maurycy Seweryn

Szkolenie adresowane jest do:
- władz urzędu
- kadry kierowniczej urzędu
- pracowników sekretariatu
- dyrektorów lub kierowników jednostek podległych
- rzecznika prasowego i pracowników, którzy reprezentują Urząd na forum publicznym
- radnych i partnerów społecznych Urzędu.

Proponowane szkolenie jest 1-dniowe, program został dopasowany do 10-osobowej grupy. Szkolenie jest „szyte na miarę”. Przed szkoleniem trener poświęca od 3 do 4 godzin na analizę dostępnych w sieci materiałów, nagrań z konferencji i wystąpień publicznych. Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzymuje indywidualny zestaw ćwiczeń, który poprawi zdolności komunikacyjne.

Atutem szkolenia jest nauka i ćwiczenie mowy ciała oraz komunikatów niewerbalnych, które będą przydatne uczestnikom w czasie kontaktów z mieszkańcami, radnymi, dziennikarzami, czy podczas spotkań na forum regionalnym i krajowym.

O SZKOLENIU:

Nie ma człowieka, który nie odczuwa tremy przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania. Podczas szkolenia trener pokaże jak to zrobić. Sprawdzi i poprawi umiejętność przemawiania. Uczestnicy dzięki nagraniu wystąpienia będą mogli sami ocenić swoje błędy. Pan Maurycy Seweryn pokaże jak je wyeliminować. Każdy uczestnik otrzyma od niego informację zwrotną na temat swojej prezentacji i indywidualny zestaw ćwiczeń.

Po tym szkoleniu uczestnicy stwierdzą, że wystąpienia przed publicznością nie są trudne, niezależnie od tego, czy jest to posiedzenie zarządu, spotkanie z mieszkańcami, konferencja, kongres partii, gala i wręczenie nagród „Najlepszy samorządowiec”, bankiet, targi, czy narada ze współpracownikami. Wystarczy zastosować się do konkretnych zasad i stosować ćwiczenia, które będą podstawą szkolenia.

TRENER: Maurycy Seweryn 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK Iwystąpienia publiczne szkolenia

WRAŻENIE – warsztaty z kamerą

Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak opanować lub ukryć tremę.

Po czym publiczność poznaje tremę.
Zakłócenie ruchu i motoryki podczas przemówienia:
- drżenie dłoni i głosu.
- suchość w ustach.
- Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia.
Zakłócenia mowy podczas przemówienia.
Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
Tricki dobrego prezentera

BLOK II

PRZEMÓWIENIE

Mowa ciała mówcy.
Będą pamiętać jak wyglądasz i jak mówisz, i tylko trochę to, co mówisz. Aż 93 procent oceny rozmowy i przemówienia to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak pokazać pewność siebie i jak stworzyć wrażenie doskonałego mówcy. Nauczą się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.

Sygnały niepewności.
Sygnały kłamstwa.
Sygnały stresu.
Gesty pewności siebie.
Gesty uzupełniające słowa.
Gestykulacja podczas przemówienia i rozmowy.
Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.
Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka.
Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.

Mowa niewerbalna audytorium.
Co oni myślą, gdy przemawiam?
Wystąpienie to proces – jak z monologu zrobić dialog

BLOK III Magia głosu i słów
ZŁOTE USTA

Magia głosuwystąpienia publiczne szkolenie
Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym.
Prawidłowa emisja głosu.
Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
Głos perswazyjny – praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.

Magia słów
Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? Zastosowanie w praktyce:
- pytania do audytorium.
- pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją.
- historii opisującej przeszłość lub przyszłość
- anegdoty
- cytatu i przykładu znanych ludzi
- analogii, porównań i przenośni
Język perswazji podczas przemówień:
- magiczne słowa i ich działanie na audytorium
- uniwersalne zdania i formułki na każdą okazję – od spotkania z mieszkańcami po wywiad w telewizji
- implikacje
- presupozycje

 

Pobierz program w PDF

pusty

Newsletter

pusty

Obserwuj nas tu:

facebook twitter  you tube

pusty
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations