WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations WGD PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations
x
pusty

baner mowa ciała 5

pusty

Autoprezentacja urzędnika

Drukuj

Autoprezentacja urzędnika
Warsztaty z kamerą

ADRESACI SZKOLENIA:tie 690084 640

Szkolenie adresowane jest do:
- władz urzędu
- kadry kierowniczej urzędu
- pracowników sekretariatu
- dyrektorów lub kierowników jednostek podległych
- rzecznika prasowego i pracowników, którzy reprezentują Urząd na forum publicznym
- radnych i partnerów społecznych Urzędu.

Proponowane szkolenie jest 1-dniowe, program został dopasowany do 10-osobowej grupy. Szkolenie jest „szyte na miarę”. Przed szkoleniem trener poświęca od 3 do 4 godzin na analizę dostępnych w sieci materiałów na temat uczestników. Dzięki temu poznaje najczęściej stosowane zachowania niewerbalne uczestników zanim pojawią się w sali szkoleniowej. Co oznacza, że opracowuje prezentację i ćwiczenia „pod uczestników”. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualny zestaw ćwiczeń, który poprawi zdolności komunikacyjne.

Atutem szkolenia jest nauka i ćwiczenie mowy ciała oraz komunikatów niewerbalnych, które będą przydatne uczestnikom w czasie kontaktów z mieszkańcami, radnymi, dziennikarzami, czy podczas spotkań na forum regionalnym i krajowym.

O SZKOLENIU:

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji jako jednego z podstawowych czynników determinujących kreowanie wizerunku.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowaniem wizerunku managera i urzędu oraz osobistego, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również podstawy efektywnego określania, planowania oraz realizowania celów osobistych i zawodowych, panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego wyzwania.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na rozmówcę.
Jak odbierane są elementy komunikacji niewerbalnej:
- garderoba – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.
- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia,
- oprawa oczu,
- ułożenie głowy,
- uśmiech i inne mimiki twarzy,
- kolor, fryzura i długość włosów, karnacja,
- dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci
- sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi


Sposób zachowania podczas spotkań i rozmowy
Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do wyjścia ze spotkania. Jak wpływać na wizerunek dzięki:
- sposobowi pukania i otwierania drzwi
- krokom i stylowi wejścia do pokoju
- dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku
- wykorzystanie odległości między rozmówcami
- sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg

Zarządzanie przestrzenią biura:
- ustawienie stołów,
- usadzenie gości a wpływ na komunikację między nimi i ich relacje,
- wykorzystanie odległości między rozmówcami,
- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów w biurze,
- znaczenie różnego wyposażenia biura

Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji:
- czas jako sygnał w relacjach międzyludzkich – „Ma Pan/Pani kolejne spotkanie” już nie wystarcza.
- jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty
- dodatki konferencyjne i ich wpływ na relacje
- jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami

Mowa ciała w autoprezentacji
Aż 93 procent oceny rozmowy to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak są odczytywani przez innych ludzi. Naucza się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.

Sygnały niepewności.
Sygnały kłamstwa.
Sygnały stresu.
Gestykulacja eksperta a gestykulacja człowieka miłego.
Gesty pewności siebie.
Gesty strachu i tremy, niepewności i tworzenia bariery.
Gesty złości i negatywnych emocji.
Gesty uzupełniające słowa.
Postawa ciała.
Gesty oddające emocje.
Sposób poruszania się a odbiór przez obserwatorów.

Komunikacja werbalna – siła słowa – siła przekonywania.
Elementy werbalne w autoprezentacji.
Tempo mówienia i inne parametry głosu
Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
Błędy podczas komunikacji werbalnej – bariery komunikacyjne w autoprezentacji i przyczyny ich powstawania.

TRENER:

DSC 2218Maurycy Seweryn – Od 2010 roku zajmuje się pracą akademicką i szkoleniową. Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na Wydziale Dziennikarstwa i PR w Wyższej Szkole Handlowej. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Od 2012 roku prowadzi badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w oczach polskiej publiczności. Komentuje mowę ciała i komunikację społeczną dla TVN „Fakty”, Polskiego Radia i dziennika.pl

Zrealizował ponad 1000 warsztatów z prezentacji, wystąpień publicznych i mowy ciała. Szkoli managerów firm (IKEA, Tryumf, MTU, Pratt & Whitney, Anwil Włocławek), posłów, europosłów i polityków, prezydentów miast i prawie 100 starostów oraz burmistrzów. Obsługiwał managerów administracji rządowej (ARR, PKN, MON, AMW, GUS, NFZ, GIOŚ, ARiMR).

Przeszedł drogę od szeregowego pracownika Centrum Informacyjnego Rządu do stanowiska wiceburmistrza. Przez 3 kadencje radny Dzielnicy Ochota w Warszawie. Był też radnym największej gminy w Polsce - Warszawa Centrum. Był rzecznikiem prasowym organizacji politycznych i społecznych np. Polskiego Związku Działkowców. Prowadził biuro prasowe byłego Marszałka Sejmu RP – p. Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations i organizator Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

pusty

Newsletter

pusty

Obserwuj nas tu:

facebook twitter  you tube

pusty
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyrights @ 2011-2014 WDR PR - Warszawska Grupa Doradców Public Relations